Dziedāšanas konkursā Jēkabpilī_2018
Auces Mūzikas skolas kora klases audzēkņi - Endijs Meļņičuks un Agnese Žvibule ar skolotājām Ilzi Āboliņu, Kristīni Buraku un koncertmeistaru Uģi Muzikantu A.Žilinskim veltītajā dziedāšanas konkursā Jēkabpilī.
Panākums čella spēles valsts konkursā_2018


APSVEICAM
Raineru Liekniņu ar iegūto
3.vietu valsts konkursa čella spēlē 3.kārtā!
PALDIES
par ieguldīto darbu skolotājai
Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram
Uģim Muzikantam!
Dzejas dienas Bēnes tautas namā_11.09.2017.

11. septembrī Bēnes Tautas namā Mārītes Kiršas radošajā vakarā “Zelta rudens” ar dziesmu tekstu grāmatas “Ķiršu vijoles” atvēršanu piedalījās mūsu skolas vijolnieki - skolotājs Ilmārs Bankevics ar audzēknēm Sabīni Balodi un Saniju Norvaišu.
Attending Concert of Latvian National Symphonic Orchestra at Great Guild Hall - apmeklējam LNSO konceru Rīgā
Izlaidums_2018
Paldies visiem par kopā būšanu svētkos!
Mazpilsētu pūšaminstrumentu spēles konkursā_2018
Apsveicam Krišjāni Lignicki ar iegūto 3.vietu VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumnetu konkursā Ozolniekos!
Paldies par piedalīšanos Gustavam Jānim Milleram un Dāvim Grābenam!
Paldies par darbu skolotājiem Andrim Egilam Āboliņam, Andim Āboliņam un koncertmeistarei Aivai Rencbergai!

Taures skan_2018
Apsveicam Dāvi Grābenu ar iegūto 2.vietu, Krišjāni Lignicki ar iegūto 3.vietu un Gustavu Milleru ar Atzinības rakstu konkursā “Taures skan” Jelgavā! Paldies skolotājiem A.E.Āboliņam, A.Āboliņam un koncertmeistarei Aivai Rencbergai!
Konkurss Bolderājas MMS_2018
Apsveicam Raineru Liekniņu ar iegūto 2.vietu jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā Bolderājas MMS!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!
Konkurss \\\\\\\"Sol-Re-La-Mi\\\\\\\" Saldū_2018
 Apsveicam Raineru Liekniņu ar iegūto 1.vietu Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā “Sol-Re-La-Mi”!
Paldies skolotājai Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!
2.klašu klavierspēles festivāls Iecavā_2018
Auces Mūzikas skolas klavierspēles audzēkņi kopā ar skolotājām  Allu Beļicku, Ingrīdu Petrausku un Ingu Siliņu ciemojās 2.klašu klavierspēles audzēkņu festivālā Iecavā. Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Panākumi konkursā \\\\\\\\\\\\\\\"Cīruļa dziesma_2018\\\\\\\\\\\\\\\"
Apsveicam Endiju Meļņičuku ar iegūto 2.vietu, Milānu Kočubajevu un Keitiju Auželi ar iegūto 3.vietu, bet Anastasiju Būmani - ar Atzinības rakstu dziedāšanas konkursā "Cīruļa dziesma" Jelgavā! 
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ilzei Āboliņai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!

Pūš pa deviņ\\\'_2018!
Apsveicam pūšaminstrumentu ansambli (skolotājs Andis Āboliņš) un sitaminstrumentu ansambli (skolotājs Skaidris Bričkus) ar iegūtajām trešajām vietām konkursā "Pūš' pa deviņ'" Talsos!