Pūš pa deviņ' 2017!
IX Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā “Pūš pa deviņ’ “ Talsos  Auces Mūzikas skolas metāla pūšaminstrumentu ansamblis “Auce Brass” ieguva 1.vietu!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Andim Āboliņam un audzēkņiem!

Pūš pa deviņ' 2017!_1
IX Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkursā “Pūš pa deviņ’ “ Talsos  Auces Mūzikas skolas metāla sitaminstrumentu ansamblis ieguva 3.vietu!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Skaidrim Bričkus un audzēkņiem! 
Vokālistu konkursā Lietuvā
Priecājamies par kora klases audzēkņu sasniegumiem vokālistu konkursā "Dainu mozaika" Jaunakmenē, Lietuvā:
Keitijai Auželei 1.vieta, Renāram Aļeksējevam - 3. vieta, Anastasijai Būmanei - diploms!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Ilzei Āboloiņai, Ilzei Ērkšķei un koncertmeistarei Ingai Siliņai! 
XII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņu konkursā "Sol-Re-La-Mi" Saldū I vietu D grupā ieguva Auces Mūzikas skolas 6.klases audzēknis Rainers Liekniņš!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!
Klavierspēles audzēkņu valsts konkursā
Trīs dienas Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinās Valsts konkurss klavierspēlē, kurā piedalījās 5 mūsu skolas audzknes Gabriela Lazdiņa (attēlā),  Anna Šneidere, Sanija Pūpola, (skolotāja Alla Beļicka),Nellija Henniha un Daniela Paula Prudņikova (Ingrīda Petrauska). 
Paldies par ieguldīto darbu audzēknēm un viņu skolotājām!

Kora klases audzēkņu konkurss Jelgavā
25.janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā notika  Zemgales reģiona Mūzikas skolu kora klases audzēkņu konkurss, kurā piedalījās 46 dziedātāji no 7 mūzikas skolām. Konkursā piedalījās arī 4 Auces Mūzikas skolas audzēkņi – Keitija Aužele, Anastasija Būmane, Endijs Meļņičuks (skolotāja Ilze Āboliņa) un Renārs Aļeksējevs (skolotāja Ilze Ērkšķe). Priecājamies par Keitijas Auželes iegūto 2.vietu un izvirzīšanu uz  valsts konkursa III kārtu Rīgā. Paldies visiem  par ieguldīto darbu!”