2019./20.mācību gads
Mācību gads un brīvlaiki:
I semestris ilgst no 2019.gada 2.septembra līdz 2019.gada 20.decembrim
II semestris ilgst no 2020.gada 6.janvāra  līdz 2020.gada 29.maijam
Rudens brīvdienas: no 2019.gada 21.oktobra līdz 2019.gada 25.oktobrim
Ziemas brīvdienas: no 2019.gada 23.decembra līdz 2019.gada 3.janvārim
Pavasara brīvdienas: no 2020.gada 16.marta  līdz 2018.gada 20.martam

Liecību izdošana:
2019.gada 20.decembrī un 2020.gada 29.maijā


Mācību maksa:
 7 EUR   - Auces novada pašvaldībā deklarētājiem audzēkņiem
14 EUR - citur deklarētajiem audzēkņiem
1.69 EUR  - maksa par skolas instrumenta nomu.

Maksājuma paziņojums– kvīts tiek nosūtīts uz vecāko norādīto e-pasta adresi.
Apmaksu var veikt  arī Auces novada pašvaldības kasēs.
Auces novada pašvaldības norēķinu konti:
LV86UNLA0050014275278, AS «SEB banka»
LV23HABA0551016927752, AS «Swedbank»
LV40PARX0012447740001, AS «Citadele banka»

Par audzēkņu stundu kavējumiem lūdzam  savlaicīgi informēt specialitātes skolotāju.
Lūdzam pēc iespējas nodrošināt bērniem maiņas apavus, atrodoties Mūzikas skolas telpās.

Mācību stundu laiki:
12.20-13.00           17.00– 17.40
13.00-13.40           17.45 - 18.25
13.45-14.25           18.30 – 19.10
14.30-15.10           19.10 - 19.50
15.15-15.55           19.50 - 20.30
16.15-16.55