Auces Mūzikas skola


Skolas adrese
: Miera iela  29A, Auce, Auces  novads, LV-3708
Tālrunis/fakss:  + 371 63745185 – direktors
                           +371  63745845 - dežurante
E-pasts:
Mājas lapa: http://muzikasskola.auce.lv

Direktors: Intars Grīnbergs 
E-pasts
Mob.tel. : 29818323
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00
                                 ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00
                                 vai iepriekš vienojoties

Direktora vietniece izglītības jomā: Vija Kursiete
E-pasts: 
Mob.tel.: 26361499
Pieņemšanas laiki: otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00
                                 piektdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00
                                 vai iepriekš vienojoties
 
Auces Mūzikas skolas rekvizīti :
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009116331
Jelgavas ielā 1, Aucē, LV – 3708
LV86UNLA0050014275278, AS „SEB banka” vai
LV23HABA0551016927752 AS „ Swedbank” 

Kā mūs atrast?