Auces Mūzikas skola lepojas ar izrādīto aktivitāti un uzņēmību - iesaistīšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, kas  tiek īstenota, lai veicinātu ilgtspējīgu un vienlīdzīgu sociālekonomisko attīstību pierobežas reģionos, sekmētu to konkurētspēju ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstīšanā, kā arī veidotu pievilcīgu vidi dzīvošanai un tūrismam.
Kopā ar Jaunakmenes Mūzikas skolu (Lietuva), tika realizēti 2 projekti (projektu  koordinatore, skolas direktore Sallija Bankevica),
Pieejamais finansējums – 67161.00 EUR
Projektā realizētās Auces Mūzikas skolas  aktivitātes:
 • Seminārs  mūzikas terapijā
 • Bērnu opera „ Sienāzītis”
 • Tautas  mūzikas koncerts
 • Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai
 • Apvienotā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts
 • Džeza meistarklases un festivāls
 • Pieaugušo izglītošana mūzikā (25 cilvēki mācījās 6 mēnešus)
Pieejamais finansējums – 58930.08 EUR
Projektā realizētās Auces Mūzikas skolas  aktivitātes:
 • Koncerts „ Tautas dziesmas dvēselīte”
 • Brass Forums: seminārs un koncerts
 • Džeza festivāls
 • Kamermūzikas festivāls „ Jāzepam Vītolam – 150”
 • Garīgās mūzikas koncerts
 • Pieaugušo izglītošana mūzikā (40 cilvēki mācījās 6 mēnešus)
Projektu ietvaros tika papildināts skolas materiāli tehniskais aprīkojums, rīkotie pasākumi aptvēra plašu auditoriju, iesaistot arī  cilvēkus ar īpašajām vajadzībām,
Tie  attīstīja skolas pedagogu un audzēkņu radošās, sadarbības un valodu  prasmes, piedāvāja pieaugušo izglītošanu mūzikā,  veicināja pārrobežu pilsētu Auces un Jaunakmenes  sadarbību un skolas atpazīstamību.