Flautas klases skolotāja -
Alla Pīlapa
Trompetes, Mežraga, Saksofona, Eifonija, Tubas klases skolotājs -
Andris Egils Āboliņš
                                                                 
Trompetes, Mežraga, Eifonija klases skolotājs -
Andis Āboliņš
                                                                           


Vijoles klases skolotājs -
Ilmārs Bankevics
   

Čella spēles skolotāja -
Gita Lignicka


Sitaminstrumentu klases skolotājs -
Skaidris Bričkus


Klavierspēles klases skolotāja, koncertmeistare -
Irina Volkova

Klavierspēles klases skolotājs - 
Imants Vežuks


Klavierspēles klases skolotāja, koncertmeistare -
Ingrīda Petrauska


Klavierspēles klases skolotāja, pirmskolas mūzikas studijas vadītāja -
Inga Siliņa


Akordeona klases, mūzikas literatūras skolotāja-
Vija Kursiete


Solfedžo, dziedāšanas skolotāja-
Ilze Āboliņa


Kora klases, dziedāšanas skolotāja-
Kristīne Buraka


Koncertmeistars-Uģis Muzikants