Intars Grīnbergs,
skolas direktors
Inga Siliņa,
direktora vietniece, klavierspēles skolotāja
Alla Beļicka,
klavierspēles skolotāja
Ingrīda Petrauska,
klavierspēles skolotāja
Vija Kursiete,
akordeona spēles, mūzikas literatūras,
vispārējo klavieru  skolotājaIlmārs Bankevics,
vijoļspēles skolotājs
Ilze Āboliņa,
kora klases,
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja
Alla Pīlapa,
flautas spēles skolotāja
Andris Egils Āboliņš,
pūšaminstrumentu  spēles  skolotājs
Andis Āboliņš,
pūšaminstrumentu spēles skolotājs
Skaidris Bričkus,
sitaminstrumentu  spēles skolotājs
Uģis Muzikants,
koncertmeistars
Daiga Feierabenda un Ausma Gabala,
tehniskās darbinieces


 
 


Kristīne Buraka,
kora klases un
mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāja