Flautas klases skolotāja -
Alla Pīlapa
Trompetes, Mežraga, Saxofona, Eifonija, Tubas klases skolotājs -
Andris Egils Āboliņš
                                                                 
Trompetes, Mežraga, Saxofona, Eifonija klases skolotājs -
Andis Āboliņš
                                                                           


Vijoles klases skolotājs -
Ilmārs Bankevics
   

Čella spēles skolotāja -
Gita Lignicka


Sitaminstrumentu klases skolotājs -
Skaidris Bričkus


Klavierspēles klases skolotāja -
Alla Beļicka


Klavierspēles klases skolotāja -
Ingrīda Petrauska


Klavierspēles klases skolotāja, pirmskolas mūzikas studijas vadītāja-
Inga Siliņa


Akordeona klases, mūzikas literatūras skolotāja-
Vija Kursiete


Solfedžo, dziedāšanas skolotāja-
Ilze Āboliņa


Kora klases, dziedāšanas skolotāja-
Kristīne Buraka


Koncertmeistars-Uģis MuzikantsKoncertmeistare-
Aiva Rencberga