Flautas klases skolotāja -
Alla Pīlapa

Trompetes, Mežraga, Saxofona, Eifonija, Tubas klases skolotājs -
Andris Egils Āboliņš                                                                 
Trompetes klases skolotājs -
Andis Āboliņš
                                                                           

Vijoles klases skolotājs -
Ilmārs Bankevics   

Čella spēles skolotāja -
Gita Lignicka

Sitaminstrumentu klases skolotājs -
Skaidris Bričkus

Klavierspēles klases skolotāja -
Alla Beļicka

Klavierspēles klases skolotāja -
Ingrīda Petrauska

Klavierspēles klases skolotāja, pirmskolas mūzikas studijas vadītāja-
Inga Siliņa

Akordeona klases, mūzikas literatūras skolotāja-
Vija Kursiete

Solfedžo, dziedāšanas skolotāja-
Ilze Āboliņa

Kora klases, dziedāšanas skolotāja-
Kristīne Buraka

Koncertmeistars-
Uģis Muzikants

Koncertmeistare-
Aiva Rencberga