Paldies!
Paldies mūsu labvēlei Jūlijai Korsakai par finansiālu atbalstu vairākiem Auces Mūzikas skolas audzēkņiem, apmaksājot viņu muzikālo izglītību! Lai jauka vasara!


Attending Concert of Latvian National Symphonic Orchestra at Great Guild Hall - apmeklējam LNSO konceru Rīgā
Izlaidums_2018
Paldies visiem par kopā būšanu svētkos!
Apsveicam Krišjāni Lignicki ar iegūto 3.vietu VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumnetu konkursā Ozolniekos!
Paldies par piedalīšanos Gustavam Jānim Milleram un Dāvim Grābenam!
Paldies par darbu skolotājiem Andrim Egilam Āboliņam, Andim Āboliņam un koncertmeistarei Aivai Rencbergai!

Apsveicam Dāvi Grābenu ar iegūto 2.vietu, Krišjāni Lignicki ar iegūto 3.vietu un Gustavu Milleru ar Atzinības rakstu konkursā “Taures skan” Jelgavā! Paldies skolotājiem A.E.Āboliņam, A.Āboliņam un koncertmeistarei Aivai Rencbergai!
Apsveicam Raineru Liekniņu ar iegūto 2.vietu jauno vijolnieku, altistu un čellistu konkursā Bolderājas MMS!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!
Auces Mūzikas skolas klavierspēles audzēkņi kopā ar skolotājām  Allu Beļicku, Ingrīdu Petrausku un Ingu Siliņu ciemojās 2.klašu klavierspēles audzēkņu festivālā Iecavā. Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Apsveicam Endiju Meļņičuku ar iegūto 2.vietu, Milānu Kočubajevu un Keitiju Auželi ar iegūto 3.vietu, bet Anastasiju Būmani - ar Atzinības rakstu dziedāšanas konkursā "Cīruļa dziesma" Jelgavā! 
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Ilzei Āboliņai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!

Apsveicam pūšaminstrumentu ansambli (skolotājs Andis Āboliņš) un sitaminstrumentu ansambli (skolotājs Skaidris Bričkus) ar iegūtajām trešajām vietām konkursā "Pūš' pa deviņ'" Talsos!
 Apsveicam Raineru Liekniņu ar iegūto 1.vietu Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā “Sol-Re-La-Mi”!
Paldies skolotājai Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!