Panākums valsts konkursā_2018


APSVEICAM
Raineru Liekniņu ar iegūto
3.vietu valsts konkursa čella spēlē 3.kārtā!
PALDIES
par ieguldīto darbu skolotājai
Sallijai Bankevicai un koncertmeistaram
Uģim Muzikantam!