ETĪŽU KONKURSS 2022

2022.gada 7.-14.februārī
Auces Mūzikas skola rīko
Etīžu konkursu 2022

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.Pilnveidot audzēkņu profesionālās meistarības izaugsmi.

2.Veicināt jauno mūziķu attālināto uzstāšanās pieredzi.

3.Sekmēt digitālo pieredzes apmaiņu Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem.

KONKURSA NOTEIKUMI

  1. Konkursā aicināti piedalīties Auces Mūzikas skolas visu izglītības programmu audzēkņi divās vecuma grupās:
  • A grupa  1.-4.klašu audzēkņi,
  • B grupa  5.-9.klašu audzēkņi.
  1. Konkurss notiek attālināti, ierakstītos konkursa programmas video failus un nošu attēlus sūtot uz e-pastu gita.lignicka@gmail.com laikā no 2022.gada 7.-9.februārim pl.20.00.
  1. Konkursa programmā – brīvas izvēles etīde vai vokalīze.
  1. Konkursa pieteikumus (skat. Pieteikuma anketa_et_konk_2022 ) aizpilda skolotāji līdz 31.janvāra pl.20.00 un iesniedz elektroniski gita.lignicka@gmail.com
  1. Konkursu vērtē 25 ballu sistēmā (skat. Vertesanas kriteriji_2022) laikā no 2022.gada 10.-12.februārim pl.20.00 Auces Mūzikas skolas administrācijas apstiprināta žūrija.
  2. Konkursa rezultāti tiek publicēti 14.februārī skolas mājas lapā, laureāti individuāli apbalvoti ar diplomiem un balvām.

KONKURSA KONTAKTPERSONA

Gita Lignicka, e-pasts- gita.lignicka@gmail.com, t- 26475556

Nolikums_et_konk_2022_

Pieteikuma anketa_et_konk_2022

Vertesanas kriteriji_2022