Auces Mūzikas skola

Etīžu konkurss 2021

Konkurss ir noslēdzies!
Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja, vērtēja. Uzvarētāji ir visi, kas pieņēma šo izaicinājumu šajos sarežģītajos apstākļos! Ar lielākiem vai mazākiem panākumiem, diplomus un balvas ir nopelnījuši visi. Tās var saņemt klātienē Auces Mūzikas skolā no 1.03. pl.12.00 -19.00 visas nedēļas laikā.