Auces Mūzikas skola

Kontakti

Auces Mūzikas skola

Auces Mūzikas skola
Skolas adrese: Miera iela  29A, Auce, Dobeles  novads, LV-3708
Tālrunis/fakss:  + 371 63 745185 – direktors
+371  63 745845 – dežurante
E-pasts: intars.grinbergs[at]skola.auce.lv
Mājas lapa: https://muzikasskola.auce.lv

Direktors: Intars Grīnbergs

E-pasts:  intars.grinbergs[at]skola.auce.lv
Mob.tel. : 29 81 83 23
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00
ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00
vai iepriekš vienojoties

Direktora vietniece izglītības jomā: Vija Kursiete

E-pasts: aucesmsk[at]auce.lv
Mob.tel.: 26 36 14 99
Pieņemšanas laiki: otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00
piektdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00
vai iepriekš vienojoties

Lietvede: Vita Lazdiņa

E-pasts: vita.lazdina[at]skola.auce.lv

Auces Mūzikas skolas rekvizīti

Dobeles novada Auces administrācija
Reģ. Nr.90009116331
Jelgavas ielā 1, Aucē, LV – 3708
LV86UNLA0050014275278, AS „SEB banka” vai
LV23HABA0551016927752 AS „Swedbank”

Kā mūs atrast