Auces Mūzikas skola

Pirmskolas interešu izglītība 2019.g

Jau vairākus gadus Auces Mūzikas skola piedāvā muzikālo spēju attīstības programmu bērniem no 4-6 gadu vecumam.

Nodarbības vada skolotāja Inga Siliņa un tās balstās uz K.Orfa mūzikas mācīšanas metodiku.

Nodarbības notiek reizi nedēļā:

Maksa par nodrbībām (mēnesī):
8 EUR Auces novadā deklarētajiem bērniem
17 EUR citur deklarētajiem bērniem


Karla Orfa mūzikas mācīšanas metode

 • Plaši atzīta un visā pasaulē pielietota ir vācu komponista, pedagoga un mūzikas metodiķa Karla Orfa ( 1895 – 1982) izstrādātā muzikālās apmācības metode “.Mūzika bērniem” (Schulverk).
 • Tās metodiskie pamatprincipi balstīti uz atziņām, ka bērna muzikālā attīstība ir saistīta un iet paralēli ar bērna psihes attīstību.
 • Ar šo metodi K. Orfs lika pamatus vienai no 20. gadsimta lielākajām pasaules mēroga muzikālās audzināšanas pedagoģiskajām sistēmām.
 • K. Orfs uzskatīja, ka mūziku saprast un mīlēt var tikai tad, ja pats to prot radīt.
 • Galvenā nozīme tajā piešķirta ritmam un improvizācijai, kā arī rotaļām un spēlēm.
 • Kā būtisku muzikālās prakses avotu autors uzsver arī mazu bērnu ,, dungošanu’’ savā nodabā.
 • K.Orfs redzēja pašu bērnu kā mūzikas avotu, uz kuru nevajag iedarboties ar ārēju muzikālu uzskatu uzspiešanu.
 • Ritms ir primārais un nozīmīgākais mūzikas pamatelements, uz kura tiek būvēts viss melodiskais.
 • Jebkuram mūzikas vingrinājumam, gan ritmiskam, gan melodiskam jāizriet no pašiem pamatiem.
 • Sākumā ir runas vingrinājumi, kurus veido atsevišķu vārdu (cilvēku, koku, puķu, dzīvnieku), mīklu un dažādu izteicienu ritmizēšana, kuru svarīgākais uzdevums ir metroritma izjūtas attīstīšana.
 • Vienlaicīgi ar runas vingrinājumiem K .Orfs iesaka apgūt arī citus ritma un melodiskos vingrinājumus
 • K. Orfs lielu nozīmi piešķīra ritma improvizācijai.

Ziemassvētki Mūzikas ābecītē