Auces Mūzikas skola

Vēsture

Auces Mūzikas skola dibināta 1957. gadā.

Skolas pirmā direktore Kaija Zvirgzdiņa (Branka) sāk organizēt mūzikas nodarbības 30 audzēkņiem klavieru un akordeona klasē.

1958. gadā skolas vadību pārņem Irina Hutornaja. Darbojas klavieru, akordeona, pūšaminstrumentu un stīgu instrumentu klases. Skolā strādā 4 pedagogi – I.Hutornaja, K.Branka, M.Kucējeva, K.V.Āboliņš, mācās 60 audzēkņi un tā darbojas gan Auces vidusskolas, gan astoņgadīgās skolas telpās.

1961. gadā skolai tiek piešķirta ēka Komjaunatnes (tagad Bēnes) ielā 3, kur skola strādā līdz 1980. gadam. Mūzikas skolā darbojas pūtēju orķestris K.V. Āboliņa vadībā. Skolas skolotāji aktīvi iesaistās pašdarbības kolektīvu darbībā.

1980. gada rudenī  par mūzikas  skolas jauno mājvietu kļūst ēka Gorkija ielā 27a (tagad Miera iela 29a), 1922. gadā J.Kleina celtais vilnas pārstrādes cehs. Savā  pieredzē ar  jaunajiem pedagogiem dalās pieredzējušie kolēģi – akordeona spēles skolotāja, direktore Irina Hutornaja, klavieru nodaļas vadītāja Janīna Jaunzeme, pūšaminstrumentu spēles skolotājs Krišjānis Valdis Āboliņš.

1981./82. mācību gadā skolā strādā 16 pedagogi un mācās 141 audzēknis – klavieru nodaļā –  63, tautas instrumentu nodaļā -32, pūšaminstrumentu nodaļā – 27, stīgu instrumentu nodaļā – 19. Šajā mācību gadā tiek atvērtas čella un kora klases.

Skolas ilggadējā direktore Irina Hutornaja vada skolu 48 gadus līdz 2006. gadam.

No 2006. gada skolas direktore ir Sallija Bankevica.

Laikā no 1957. līdz 2016. gadam skolu ir absolvējuši 608 jaunie mūziķi.

Skolā ir izauguši gan Latvijā pazīstami mūziķi  – Māris Ārents, Jānis Puriņš, Ingus Novicāns, Raimonds Petrausksis, Oskars Petrauskis, Zane Dombrovska, Guna Šnē (Āboltiņa), Kaspars Ansons, Miks Bankevics, gan mūzikas skolotāji un mūzikas draugi.

Skola ir izaudzinājusi skolotāju paaudzi. 11 no 14 skolas skolotājiem – Vija Kursiete, Ingrīda Petrauska, Ilmārs Bankevics, Alla Beļicka, Andris Egils Āboliņš, Ilze Āboliņa, Inga Siliņa, Ilze Ērkšķe, Uģis Muzikants, Andis Āboliņš un Skaidris Bričkus ir mācījušies šeit un turpina darbu savā skolā.

2017. gadā skola nosvinēja savu 60 gadu jubileju!