Auces Mūzikas skola

Dokumenti

Uzņemšana Auces Mūzikas skolā

Auces Mūzikas skola

uzņem audzēkņus  2021./2022. mācību gadam

Auces Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2021./2022. mācību gadam

Profesionālās ievirzes programmās 1.klasē:

  • 7-9 gadu vecumā Klavieru, Vijoles, Čella, Kora klasē
  • 8-12 gadu vecumā Akordeona, Flautas, Saksofona, Mežraga, Trompetes, Eifonija, Tubas, Sitaminstrumentu spēles klasē

Pirmskolas interešu izglītības programmā:

  • 4-6 gadu vecumā

Iesniegumus pieņem Auces Mūzikas skolā Miera ielā 29A līdz 4.jūnijam

Direktora vietniece Vija Kursiete 26361499